Hvem kan delta

MECOV.NO er en nettbasert spørreundersøkelse for å kartlegge symptomer, utvikling av sykdommen, diagnosen, terapier og behandlinger for pasienter med disse tilstandene:

  • ME
  • CFS/ Kronisk utmattelsessyndrom
  • Kronisk utmattelse
  • Long Covid
  • Frisk kontrollgruppe

Tror du at du har ME, CFS, long covid eller en annen form for kronisk utmattelse? Har du allerede fått diagnosen? Da vil vi veldig gjerne at du skal svare på spørreundersøkelsen. Har du lyst til å være med i en kontrollgruppe for friske? Da er du også velkommen.

Vi håper og tror at undersøkelsen gi mer kunnskap om, og forståelse av disse sykdommene. Det gir mulighet for bedre oppfølging og behandling hos helsevesenet og bedre tilpasset oppfølging hos NAV og andre offentlige etater.

Undersøkelsen har fått støtte av DAM-stiftelsen gjennom ME-foreningen, og er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD). Undersøkelsen er anonym, og informasjonen kan ikke knyttes til den som svarer. Lengden på undersøkelsen er avhengig av hva du svarer underveis, men det er i alle tilfeller mulig å svare i flere omganger.

Vil du få beskjed når det er nyheter om ME, CFS og Long covid eller om selve undersøkelsen?