Om ME, CFS, Long Covid

Rundt 5 prosent av oss opplever utmattelse i minst 6 måneder. Årsakene er mange, inklusive overarbeid og depresjon. Oxford-kriteriene for kronisk utmattelse (CFS) omfatter også disse gruppene

Vi ser at pasienter med ME, CFS, kronisk utmattelse eller Long covid har forskjellige sykdommer, men samtidig har et stort sammenfall og overlapp av symptomer. Utgangspunktet for MECOV-studien er at det er mulig å skille mellom personer med kronisk utmattelse etter utbrenthet eller psykiske lidelser og personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS), ME og Long covid.

Fukuda-kriteriene for CFS er mer omfattende og krever både nøkkelsymptomer og tilleggskriterier i minst 6 mnd. Et viktig symptom, men ikke et absolutt krav er Anstrengelsesutløst symptomforverring i minst 24 timer (Post Exertional Malaise/PEM).

De kanadiske og de internasjonale konsensuskriteriene fra 2003 og 2011 krever i tillegg at aktivitetsdeltakelsen er redusert med minst 50 prosent, PEM er her et obligatorisk krav, man ikke er uthvilt etter søvn og har smerter selv uten betennelser. De omfatter også en rekke tilleggssymptomer.

OIM-kriteriene fra 2015 har færre kriterier, og legger i stedet mer vekt på (de samme) kjernesymptomene redusert evne til aktivitet, anstrengelsesutløst symptomforverring/PEM, ikke uthvilt etter søvn, enten hjernetåke og/eller ortostatisk intoleranse/POTS.

Diagnosebildet for Long covid er fortsatt uklart, men studier viser klare undergrupper med og uten anstrengelsesutløst symptomforverring/PEM. Post Long covid brukes for pasienter med symptomer ut over 4 uker og Long covid for pasienter med symptomer ut over 12 uker. Studier peker på at Long covid også er en post-viral sykdom og har samme symptomer som ME etter andre virussykdommer som f.eks. kyssesyke eller herpes.

Alle de nevnte kriteriesettene brukes i undersøkelsen, for å plassere respondenter i ulike kategorier.