Prosjektgruppen

Prosjektleder: Bjørn K Getz Wold, senior statistiker, samfunnsvitenskapelig forskerkompetanse, pensjonist, tidligere seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå. Tidligere styreleder i Norges ME-forening.

Prosjektmedarbeidere:

  • Gro Mesna Andersen, Kulturskolelærer og dirigent. Aktiv deltakelse i to ME pasientforeninger: Styremedlem i ME-foreningen. Medstifter av ME-foreldrene.
  • Arild Angelsen, professor i samfunnsøkonomi ved NMBU. Angelsen er medforfatter av tre rapporter fra brukerundersøkelser i regi av ME-foreningen.
  • Gunn Bringsli, sykepleier, medforfatter av rapporten fra ME-foreningens brukerundersøkelse i 2012
  • Elin Bolle Strand, psykologspesialist, professor VID, tidl. tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.
  • Kari Tveito, lege, tidligere overlege ved CFS/ME-senteret, Oslo Universitetssykehus og medlem av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, medisinsk redaktør i Tidsskrift for den norske legeforening.
  • Nayana Geetha Ravi, lege med spesialisering innen samfunnshelse, helsefaglig rådgiver i ME foreningen, brukerrepresentant i referanse-gruppen av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, utenlandsk lege med spesialisering innen samfunnshelse.
  • Margrethe Gustavsen, kommunikasjonsrådgiver i ME-foreningen.