Kan en ny studie fra FHI tyde på at 60.000 nordmenn har fått Long Covid etter 12 mnd?

  FHI har fulgt 773 nordmenn fra sin mor, far og barn-undersøkelse med covid-19 i en studieperiode over 12 måneder for å kartlegge ettervirkninger, dvs Long Covid. Pasientene med covid-19 hadde en stor overhyppighet av 22 registrerte symptomer. 13,6 prosentpoeng flere hadde utmattelse etter 12 mnd og 14,6 prosentpoeng flere hadde redusert hukommelse. Full artikkel […]