Undersøkelsen

Dette er en nettbasert spørreundersøkelse for 3000 eller flere for å kartlegge symptomer, utvikling av sykdommen, diagnoser, terapier og behandling for pasienter med ME, Kronisk utmattelsessyndrom, kronisk utmattelse eller Long Covid.