Studie publisert i Science viser kobling mellom Long Covid og ME/CFS

Ny amerikansk studie publisert i Science 20.januar peker på at Covid-19 har omfattende konsekvenser for nervesystemet vårt. Studien peker også på hvordan symptomer hos Long Covid overlapper med ME/CFS

Serena Spudich fra Yale, har sammen med Avindra Nath i The National Institutes of Health i USA, gjennomført en online spørreundersøkelse av 3762 Long Covid-pasienter.

De slår fast at også unge mennesker med milde symptomer kan utvikle Long Covid. Fortsatt har vi liten kunnskap om sykdomsmekanismene bak Long Covid, men mye tyder på at svikt i immunforsvarssystemet inklusive nevroinflammasjon og autoimmune reaksjoner er viktig. Det er usikkert om slike reaksjoner faktisk kan komme flere år etter covid-19.

De understreker hvor viktig det er med en rask innsats for å forstå sykdommen og utvikle behandling.

Forskerne peker på at mange av symptomene hos pasienter med Long Covid overlapper med symptomene hos pasienter med ME/CFS. Begge er infeksjonsutløste syndromer forårsaket av virus, bakterier eller andre patogener. De slår fast at vi fortsatt har en mangelfull forståelse av sykdomsmekanismene bak ME/CFS og at vi fortsatt mangler medisinsk behandling. Dermed regner de med at de videre studiene av Long Covid også kan være til hjelp for pasienter med ME/CFS .

Luktesansen kan trenes opp etter covid-19

Professor og overlege Sverre Steinsvåg ved Sørlandet sykehus sier til NRK at man kan trene opp luktesansen hjemme, hvis man har mistet den. Dette er godt nytt for mange som sliter med lukt og smakssans i lang tid etter infeksjon med covid-19.

Når man får et virus som angriper lukt- og smaksnerven, sier Steinsvåg, så kan nerven forbli svekket også etter viruset forlater kroppen.

I studier NRK viser til sies det at 20 prosent av de som får Covid-19 mister smaks- og luktesans mens de er syke. Hele 70 prosent av disse igjen har vedvarende problemer.

Preet Bano Singh er forsker ved Universitetet i Oslo, og hun anbefaler ifølge NRK luktolje, hvis man skal trene opp luktesansen hjemme.

Sliter du med å smake og lukte etter Covid 19 gir også den offentlige helsenettsiden i Sverige enkle råd om hvordan man kan trene opp smaks- og luktesans.

Les mer

Databilde av mikrokoagler med

Skyldes long covid mikrokoagler i blodet?

Studie viser likheter mellom ME og Long Covid, og mulig behandling.

I en nyhetsartikkel i NHI.NO 18.november 2021 gir professor Terje Johansen en oppsummering av forskningen på hvordan akutt covid-19 kan danne såkalte mikro-koagler i blodet. Vedvarende forekomst av slike mikrokoagler kan være en forklaring på long covid. Han anslår at om lag 1/3 av alle pasientene med covid-19 kan bli påvirket av long covid.

Han påpeker at foreløpige data om long covid-symptomer viser mange likheter med kroniske sykdommer kjent for å være assosiert med virusinfeksjoner, som myalgisk encefalomyelitt/kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS), postural ortostatisk takykardisyndrom og mastcelleaktiveringssyndrom.

Han viser til en studie av Pretorius, Kell og medarbeidere. Gitt at blodpropp kan blokkere mikrokapillærer og dermed hemme oksygenutveksling, undersøkte de om de langvarige symptomene som individer med long covid har, kan skyldes tilstedeværelsen av vedvarende sirkulerende plasmamikrokoagler (microclots).

Professor Johansen viser til Pretorius konkluderer at koagulasjonspatologi foreligger både ved akutt covid-19 infeksjon og ved long covid. Tilstandene kan ha effekt av et regime med kontinuerlig antikoagulasjonsbehandling for å støtte funksjonen til det fibrinolytiske systemet, men så langt mangler kvalitetsstudier som verifiserer denne antakelsen.

Kan en ny studie fra FHI tyde på at 60.000 nordmenn har fått Long Covid etter 12 mnd?

 

FHI har fulgt 773 nordmenn fra sin mor, far og barn-undersøkelse med covid-19 i en studieperiode over 12 måneder for å kartlegge ettervirkninger, dvs Long Covid. Pasientene med covid-19 hadde en stor overhyppighet av 22 registrerte symptomer. 13,6 prosentpoeng flere hadde utmattelse etter 12 mnd og 14,6 prosentpoeng flere hadde redusert hukommelse.

Full artikkel finner du her.

Pr januar 2022 har 428.000 nordmenn fått påvist covid-19. Hvis funnene i denne studien viser seg å være representative kan vi regne med at ca 60.000 av disse nordmennene får Long Covid. Utenlandske studier viser at halvparten av pasientene med ettervirkninger av andre alvorlige virussykdommer blir friske av seg selv, men hva med den siste halvparten?

Mange nordmenn registrerer at de har covid-19 på en positiv hjemmetest, uten å fortsette med en PCR-test. Da blir de heller ikke registrert i FHI covid-19 statistikk på samme måte som deltakerne i denne studien. Derfor må vi være forberedt på at flere enn 428.000 nordmenn får covid-19 og at flere enn 60.000 får Long Covid. Samtidig ble denne undersøkelsen gjort før vaksineringen var skikkelig i gang. Derfor kan vi håpe at en lavere andel av nye covid-19 pasienter i denne gruppen får Long Covid.