Innlegg

Kan en ny studie fra FHI tyde på at 60.000 nordmenn har fått Long Covid etter 12 mnd?

 

FHI har fulgt 773 nordmenn fra sin mor, far og barn-undersøkelse med covid-19 i en studieperiode over 12 måneder for å kartlegge ettervirkninger, dvs Long Covid. Pasientene med covid-19 hadde en stor overhyppighet av 22 registrerte symptomer. 13,6 prosentpoeng flere hadde utmattelse etter 12 mnd og 14,6 prosentpoeng flere hadde redusert hukommelse.

Full artikkel finner du her.

Pr januar 2022 har 428.000 nordmenn fått påvist covid-19. Hvis funnene i denne studien viser seg å være representative kan vi regne med at ca 60.000 av disse nordmennene får Long Covid. Utenlandske studier viser at halvparten av pasientene med ettervirkninger av andre alvorlige virussykdommer blir friske av seg selv, men hva med den siste halvparten?

Mange nordmenn registrerer at de har covid-19 på en positiv hjemmetest, uten å fortsette med en PCR-test. Da blir de heller ikke registrert i FHI covid-19 statistikk på samme måte som deltakerne i denne studien. Derfor må vi være forberedt på at flere enn 428.000 nordmenn får covid-19 og at flere enn 60.000 får Long Covid. Samtidig ble denne undersøkelsen gjort før vaksineringen var skikkelig i gang. Derfor kan vi håpe at en lavere andel av nye covid-19 pasienter i denne gruppen får Long Covid.